แบบฟอร์มเช่ารถ

หน้าแรก > แบบฟอร์มเช่ารถ
under construction

ราคาค่าเช่า

 • ราคาค่าเช่าพื้นฐาน

 • ค่าอุปกรณ์เสริม

 • จำนวนเงินสุทธิ

แบบฟอร์มการจองและประเมินราคา

※For other languages, please move to another webpage.

ผู้ที่ต้องการเช่ารถกรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างก่อน
」จำเป็นต้องกรอก

 

ประเภทรถ
วันเวลาออกเดินทาง
※สามารถให ้บริการเช ่ายืมในช ่วงเวลา 16:00-19:00 โดยมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตม
วันเวลาคืนรถ
※สามารถส่งมอบรถในช ่วงเวลา 16:00-19:00 ไดโ้ดยมคี่าใชจ้า่ ยเพิม่เตม
สถานที่ออกเดินทางหรือสถานที่ที่ต้องการรับส่ง

(1)ลูกค้าที่ต้องการเช่ารถที่ สาขาสนามบินชินจิโตเสะ

 • ลูกค้าที่เดินทางมาจากสนามบินชินจิโตเสะ・รถไฟJPRสถานีจิโตเสะ・รถไฟJR
  MINAMIสถานีจิโตเสะกรุณาเดินทางมาที่ร้านสาขาจิโตเสะด้วยรถแท็กซี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาที
  เมื่อถึงร้านกรุณาขอใบเสร็จจากแท็กซี่เพื่อรับเงินค่าเดินทางคืนจากทางร้าน(2)ลูกค้าที่ต้องการให้จัดส่งรถ


 • ※บริการจัดส่งรถมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม12000เยน(ไม่รวมภาษี)

  ※ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคมรวมทั้งเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมไม่สามารถส่งรถนอกสถานที่ได้เนื่องจากมีลูกค้าจำนวนมาก

※กรุณาติดต่อเรา ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปยังสนามบินหลักต่างๆในฮอกไกโด คลิกที่นี่

※道内主要空港へ配車ご希望の方は別途ご連絡ください

สถานที่รับส่งหรือสถานที่ส่งคืนรถที่ต้องการ

(1)ลูกค้าที่รับมอบคืนรถที่ ร้านสาขาสนามบินชินจิโตเสะ


 • ※ค่าบริการรับส่งฟรี • ※บริการรับส่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม12000เยน(ไม่รวมภาษี)
(2)ลูกค้าที่ไม่สะดวกนำรถมาคืนที่ร้าน

 • ※บริการรับรถนอกสถานที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม12000เยน(ไม่รวมภาษี)

  ※ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคมรวมทั้งเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมไม่สามารถรับรถนอกสถานที่ได้เนื่องจากมีลูกค้าจำนวนมาก

※กรุณาติดต่อเรา ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปยังสนามบินหลักต่างๆในฮอกไกโด คลิกที่นี่

※道内主要空港へ配車ご希望の方は別途ご連絡ください

ชื่อผู้จอง
คำอ่าน
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
ที่อยู่
 • ประเทศ
วันเดือนปีเกิด ปี เดือน วัน
เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
 • ชื่อ
 • ความสันพันธ์
  เบอร์โทรศัพท์
จำนวนผู้ใช้รถ
 • ผู้ใหญ่ (อายุเกิน6ปี) คน 
  เด็กที่อายุต่ำกว่า6ปี คน
  【冬期間】スキー・スノーボードでご利用のお客様は、すべての荷物を車内に入れますので3~4名が限界です。
 • จำนวนเบาะเสริมนั่งสำหรับเด็กที่ต้องการ   
  อายุ ปี
 • จำนวนที่นั่งเด็กเล็กที่ต้องการ   
  อายุ ปี
ชื่อผู้ใช้รถ※ผู้ขับต้องมีประสบการณ์การขับรถมากกว่า3ปี
 • ■ ผู้ขับรถคนที่1

  ชื่อ อายุ

 • เลขที่ใบขับขี่

 • ■ ผู้ขับรถคนที่2

  ชื่อ อายุ

 • เบอร์โทรศัพท์
 • เลขที่ใบขับขี่

 • ■ ผู้ขับรถคนที่3

  ชื่อ อายุ

 • เบอร์โทรศัพท์
 • เลขที่ใบขับขี่

 • ■ ผู้ขับรถคนที่4

  ชื่อ อายุ

 • เบอร์โทรศัพท์
 • เลขที่ใบขับขี่
แผนส่วนลด (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)
※ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
วิธรการชำระเงิน
(วิธีชำระเงินเพิ่มเติมคลิกที่นี่)

แม้จะเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
เนื่องจากการซ่อมแซมรถแคมปิ้งมีค่าใช้จ่ายสูง ขอแนะนำให้สมัคร


CDWคือ

RAPคือ


(รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)
 • ※ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย อาจมีการเรียกเก็บเงินตามจริงสูงสุดไม่เกิน 500,000เยน

ค่าทำความสะอาดเครื่องนอน ค่าทำความสะอาดชุดเครื่องนอน (500เยน)
※เช่า1ครั้งคิดตามจำนวนผู้ใช้
อุปกรณ์เช่าเสริม
(รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)

ราคาต่อ1วัน ใช้ได้สูงสุด5วัน
※หลังจากวันที่6เป็นต้นไปจะคิดค่าบริการ5วัน

※ราคาไม่รวมภาษี

จุดประสงค์หลักสำหรับการท่องเที่ยวครั้งนี้
คำถาม หรือความต้องการเพิ่มเติม
※มีเรื่องที่ไม่สบายใจหรือไม่
ผู้ที่แนะนำ
ถ้ามีผู้แนะนำกรุณากรอกชื่อ
ข้อตกลงในการทำสัญญา การรับมือกับกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือเสียหายจนไม่สามารถให้เช่าได้ คลิกที่นี่เรียนลูกค้าต่างชาติ

1. ลูกค้าท่านที่มาจากประเทศที่เป็นภาคีในสนธิสัญญาเจนีวากรุณานำใบขับขี่สากล+พาสปอตที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย
*โปรดตรวจสอบประเทศที่สามารถใช้ใบขับขี่สากลด้วยตัวท่านเอง

2.ลูกค้าท่านที่มาจากกลุ่มประเทศอนุสัญญากรุงเวียนนากรุณานำใบขับขี่ของประเทศของคุณ+ใบอนุญาตที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยสถาบันที่ได้รับอนุญาต+พาสปอตที่ยังไม่หมดอายุมาด้วยำ
*ไต้หวัน, สวิตเซอร์แลนด์, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, เบลเยี่ยม, โมนาโก, เอสโตเนีย,สโลวีเนีย
หลังจากสมัครแล้ว ทางบริษัทจะตอบรับทางอีเมล์ภายใน2วันทำการ กรุณาตรวจทานเนื้อหาก่อนส่ง

หลังจากได้รับการยืนยันและรายละเอียดค่าใช้จ่ายแล้ว กรุณาชำระเงินด้วยการโอนหรือเครดิตการ์ดภายใน1สัปดาห์ หลังจากได้รับการยืนยันยอดเงินแล้วถือว่าการจองเสร็จสมบูรณ์

กรณีที่ไม่ชำระเงินภายใน1สัปดาห์จะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติรายละเอียดการคืนเงินเมื่อยกเลิกการจอง คลิกที่นี่

ค่าซ่อมแซมรถแคมปิ้งจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่างๆมีราคาสูง แนะนำให้สมัครแพกเกจ CDWและRAP

TOP