แบบฟอร์มเช่ารถ

Price

หน้าแรก > ราคาและการจอง

ปฏิทินราคาช่วงเวลาต่างๆ!

 • 2019 / กันยายน
  พฤ อา
    1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30  
  2019 / ตุลาคม
  พฤ อา
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31  
  2019 / พฤศจิกายน
  พฤ อา
    1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  
  2019 / ธันวาคม
  พฤ อา
    1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31  
  2020 / มกราคม
  พฤ อา
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31  
  2020 / กุมภาพันธ์
  พฤ อา
    1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29  
  2020 / มีนาคม
  พฤ อา
    1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31  
  2020 / เมษายน
  พฤ อา
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30  
  2020 / พฤษภาคม
  พฤ อา
    1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  2020 / มิถุนายน
  พฤ อา
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30  
  2020 / กรกฎาคม
  พฤ อา
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31  
  2020 / สิงหาคม
  พฤ อา
    1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31  
  2020 / กันยายน
  พฤ อา
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30  
  2020 / ตุลาคม
  พฤ อา
    1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  2020 / พฤศจิกายน
  พฤ อา
    1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30  
  2020 / ธันวาคม
  พฤ อา
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31  
ออฟซีซั่น วันธรรมดา
ออฟซีซั่น วันศ-ส-อาและวันหยุด
ออนซีซั่น วันธรรมดา
ออนซีซั่น วันศ-ส-อาและวันหยุด
ไฮซีชั่น
ช่วงฤดูหนาว
ออฟซีซั่น 1ตุลาคม-20ธันวาคม
1มีนาคม-25เมษายน
ออนซีซั่น 7พฤษภาคม-30มิถุนายน
1กันยายน-30กันยายน
ไฮซีชั่น 1กรกฎาคม-31สิงหาคม
ช่วงฤดูหนาว 22ธันวาคม-28กุมภาพันธ์

ตารางราคา

ระดับไฮคลาส

Corde Bunksコルドバンクス

Corde Leavesコルドリーブス


Corde Rundyコルドランディ


ราคา1วัน ราคาครึ่งวัน เช่ารถก่อนหรือหลังเวลาทำการ1ชั่วโมง
ออฟซีซั่น วันธรรมดา 16,000เยน 8,000เยน 1,600เยน
วันศ-ส-อา 22,000เยน 11,000เยน 2,200เยน
ออนซีซั่น วันธรรมดา 21,000เยน 10,500เยน 2,100เยน
วันศ-ส-อา 24,000เยน 12,000เยน 2,400เยน
ไฮซีชั่น 34,000เยน 17,000เยน 3,400เยน
ช่วงฤดูหนาว 30,000เยน 15,000เยน 3,000เยน

ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษี

เพื่อป้องกันความเสียหายและอุบัติเหตุ สมัครแผนประกันภัยเช่ารถสบายใจ (มีค่าใช้จ่าย)

ไปที่หน้าประกันภัย

สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติขอแนะนำให้สมัครทั้ง2แผนประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

สัตว์เลี้ยงที่นำขึ้นรถได้มีเพียงสุนัขเท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดเพิ่มเติ่ม 1ตัว8000เยน 2ตัว10000เยน 3ตัวขึ้นไป12000เยน


รถหรูระดับพรีเมียม

รถหรูคันใหญ่ZIL 520ジル520

ราคา1วัน ราคาครึ่งวัน เช่ารถก่อนหรือหลังเวลาทำการ1ชั่วโมง
ออฟซีซั่น วันธรรมดา 24,000เยน 12,000เยน 2,400เยน
วันศ-ส-อา 30,000เยน 15,000เยน 3,000เยน
ออนซีซั่น วันธรรมดา 29,000เยน 14,500เยน 2,900เยน
วันศ-ส-อา 32,000เยน 16,000เยน 3,200เยน
ไฮซีชั่น 42,000เยน 21,000เยน 4,200เยน
ช่วงฤดูหนาว 30,000เยน 15,000เยน 3,000เยน

ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษี

เพื่อป้องกันความเสียหายและอุบัติเหตุ สมัครแผนประกันภัยเช่ารถสบายใจ (มีค่าใช้จ่าย)

ไปที่หน้าประกันภัย

สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติขอแนะนำให้สมัครทั้ง2แผนประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(สามารถเปิดใช้ได้ปกติ) มีโทรทัศน์แขวนผนังรุ่นล่าสุด

最高級ラグジュアリークラス

SUNLIGHT サンライト

ราคา1วัน ราคาครึ่งวัน เช่ารถก่อนหรือหลังเวลาทำการ1ชั่วโมง
ออฟซีซั่น วันธรรมดา 33,000เยน 16,500เยน 3,300เยน
วันศ-ส-อา 38,000เยน 19,000เยน 3,800เยน
ออนซีซั่น วันธรรมดา 42,000เยน 21,000เยน 4,200เยน
วันศ-ส-อา 47,000เยน 23,500เยน 4,700เยน
ไฮซีชั่น 58,000เยน 29,000เยน 5,800เยน
ช่วงฤดูหนาว 45,000เยน 22,500เยน 4,500เยน

ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษี

เพื่อป้องกันความเสียหายและอุบัติเหตุ สมัครแผนประกันภัยเช่ารถสบายใจ (มีค่าใช้จ่าย)

ไปที่หน้าประกันภัย

สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติขอแนะนำให้สมัครทั้ง2แผนประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

冬期間トイレ水道利用不可です。เวลาทำการ 08:00~16:00นาฬิกา

ระยะเวลาในการเชา่ และคนื รถครึ
่งวนั ก็คอื 08:00~12:00โมงเช ้า หรือ 12:00~16:00นาฬกิา
ถ ้ามาคืนรถช ้ากว่าเวลาทาการ 16:00~19:00นาฬกิา
ถ ้ามาคืนหลัง19นาฬกิาจะคดิราคาเต็มวน

ข้อควรระวังในการคืนรถไม่ตรงเวลา

ในกรณีที่ลูกค้านำรถมาคืนช้าเกินกว่า5ชั่วโมง ไม่ว่าจะเพราะรถติดหรืออื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถทำความสะอาดและเตรียมรถให้ลูกค้าท่านต่อไป หรือกรณีที่ส่งผลให้ลูกค้าท่านต่อไปยกเลิกการจอง ลูกค้าต้องจ่ายค่าต่อเวลารถและรับผิดชอบค่าเยโอกาสจากลูกค้าใหม่ โดยคิดตามราคาจริง กรุณาระวัง

(Foreign Visitors to Japan Only)
เรียนลูกค้าชาวต่างชาติ

บริษัทของเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
Hokkaido Expressway Pass(HEP) (สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ)
สามาถเช่ารถพร้อมซื้อบัตรผ่านสำหรับขึ้นทางด่วนแบบเหมาที่ใช้กับเครื่องอ่านบัตรได้
(เช่น ใช้งาน14วัน ก็จะสามารถขึ้นทางด่วนกี่ครั้งก็ได้ในราคาวันละแค่821เยน)
คิดราคาตามจำนวนวันที่เช่ารถ
ลูกค้าสัญชาติญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ได้
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

แผนสิทธิประโยชน์และส่วนลด!

ส่วนลดสำหรับเช่าระยะยาว เช่า7วันขึ้นไปลด10%
เช่า14วันขึ้นไปลด15%
เช่า21วันขึ้นไปลด20%
ส่วนลดสำหรับผู้สูงอายุ รับส่วนลด10% เมื่อลูกค้าอายุเกิน55ปี
ส่วนลดสำหรับผู้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง รับส่วนลด10% สำหรับผู้ที่เคยใช้บริการแล้ว ไม่เกิน1ปี

※อย่างเลือกใช่ส่วนลดได้เพียง1อย่าง(ในกรณีที่ใช้ได้หลายสิทธิ กรุณาเลือกสิทธิที่ดีที่สุดเพียง1อย่าง)

เช่ารถคลิกที่นี่ >

TOP