แบบฟอร์มเช่ารถ

Price

หน้าแรก > ราคาและการจอง

ปฏิทินราคาช่วงเวลาต่างๆ!

 • 2021 / กันยายน
  พฤ อา
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30  
  2021 / ตุลาคม
  พฤ อา
    1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  2021 / พฤศจิกายน
  พฤ อา
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30  
  2021 / ธันวาคม
  พฤ อา
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31  
  2022 / มกราคม
  พฤ อา
    1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31  
  2022 / กุมภาพันธ์
  พฤ อา
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28  
  2022 / มีนาคม
  พฤ อา
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31  
  2022 / เมษายน
  พฤ อา
    1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  
  2022 / พฤษภาคม
  พฤ อา
    1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31  
  2022 / มิถุนายน
  พฤ อา
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30  
  2022 / กรกฎาคม
  พฤ อา
    1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  2022 / สิงหาคม
  พฤ อา
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31  
  2022 / กันยายน
  พฤ อา
    1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30  
  2022 / ตุลาคม
  พฤ อา
    1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31  
  2022 / พฤศจิกายน
  พฤ อา
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30  
  2022 / ธันวาคม
  พฤ อา
    1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
Off season
On-season Weekdays
On-season Friday, weekend and public holidays
High-season
Top season
Winter season
Closed

ตารางราคา

Luxury class

Transported vehicle INTERSTATE(AIRSTREAM) Air conditioner equipped INTERSTATE

A day Outside of our business hours
1 hour extension
Off season Weekdays ¥55,000 ¥8,250
On-season Weekdays ¥58,000 ¥8,700
On-season Friday,
weekend and public holidays
¥60,000 ¥9,000
High-season ¥70,000 ¥10,500
Top season ¥77,000 ¥11,550
Winter season - -

※Unavailable with pets

Reserve >


Luxury class

Transported vehicle SUNLIGHT
 Air conditioner equipped サンライト


A day Outside of our business hours
1 hour extension
Off season ¥45,000 ¥6,750
On-season Weekdays ¥48,000 ¥7,200
On-season Friday,
weekend and public holidays
¥50,000 ¥7,500
High-season ¥60,000 ¥9,000
Top season ¥67,000 ¥10,050
Winter season ¥50,000 ¥7,500

※Unavailable with pets

Reserve >


Premium class

A day Outside of our business hours
1 hour extension
Off season ¥24,000 ¥3,600
On-season Weekdays ¥26,000 ¥3,900
On-season Friday,
weekend and public holidays
¥29,000 ¥4,350
High-season ¥42,000 ¥6,300
Top season ¥48,000 ¥7,200
Winter season ¥30,000 ¥4,500

※Air conditioner for back cabin(Always available)

※Pet-Friendly-vehicle is available. Additional cleaning fee is Free!

Reserve >


High class

A day Outside of our business hours
1 hour extension
Off season ¥21,000 ¥3,150
On-season Weekdays ¥22,000 ¥3,300
On-season Friday,
weekend and public holidays
¥26,000 ¥3,900
High-season ¥38,000 ¥5,700
Top season ¥45,000 ¥6,750
Winter season ¥30,000 ¥4,500

※Air conditioner for back cabin(Always available)

Reserve >


High class

A day Outside of our business hours
1 hour extension
Off season ¥17,000 ¥2,550
On-season Weekdays ¥18,000 ¥2,700
On-season Friday,
weekend and public holidays
¥22,000 ¥3,300
High-season ¥34,000 ¥5,100
Top season ¥42,000 ¥6,300
Winter season ¥30,000 ¥4,500

※Pet-Friendly-vehicle is available. Additional cleaning fee is Free!

Reserve >
เวลาทำการ 08:00~16:00นาฬิกา

ระยะเวลาในการเชา่ และคนื รถครึ
่งวนั ก็คอื 08:00~12:00โมงเช ้า หรือ 12:00~16:00นาฬกิา
ถ ้ามาคืนรถช ้ากว่าเวลาทาการ 16:00~19:00นาฬกิา
ถ ้ามาคืนหลัง19นาฬกิาจะคดิราคาเต็มวน

ข้อควรระวังในการคืนรถไม่ตรงเวลา

ในกรณีที่ลูกค้านำรถมาคืนช้าเกินกว่า5ชั่วโมง ไม่ว่าจะเพราะรถติดหรืออื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถทำความสะอาดและเตรียมรถให้ลูกค้าท่านต่อไป หรือกรณีที่ส่งผลให้ลูกค้าท่านต่อไปยกเลิกการจอง ลูกค้าต้องจ่ายค่าต่อเวลารถและรับผิดชอบค่าเยโอกาสจากลูกค้าใหม่ โดยคิดตามราคาจริง กรุณาระวัง

(Foreign Visitors to Japan Only)
เรียนลูกค้าชาวต่างชาติ

บริษัทของเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
Hokkaido Expressway Pass(HEP) (สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ)
สามาถเช่ารถพร้อมซื้อบัตรผ่านสำหรับขึ้นทางด่วนแบบเหมาที่ใช้กับเครื่องอ่านบัตรได้
(เช่น ใช้งาน14วัน ก็จะสามารถขึ้นทางด่วนกี่ครั้งก็ได้ในราคาวันละแค่821เยน)
คิดราคาตามจำนวนวันที่เช่ารถ
ลูกค้าสัญชาติญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ได้
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

แผนสิทธิประโยชน์และส่วนลด!

ส่วนลดสำหรับเช่าระยะยาว เช่า7วันขึ้นไปลด10%
เช่า14วันขึ้นไปลด15%
เช่า21วันขึ้นไปลด20%
ส่วนลดสำหรับผู้สูงอายุ รับส่วนลด10% เมื่อลูกค้าอายุเกิน55ปี
ส่วนลดสำหรับผู้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง รับส่วนลด10% สำหรับผู้ที่เคยใช้บริการแล้ว ไม่เกิน1ปี

※อย่างเลือกใช่ส่วนลดได้เพียง1อย่าง(ในกรณีที่ใช้ได้หลายสิทธิ กรุณาเลือกสิทธิที่ดีที่สุดเพียง1อย่าง)

เช่ารถคลิกที่นี่ >

TOP