แบบฟอร์มเช่ารถ

Price

หน้าแรก > ราคาและการจอง

ปฏิทินราคาช่วงเวลาต่างๆ!

 • 2020 / พฤษภาคม
  พฤ อา
    1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  2020 / มิถุนายน
  พฤ อา
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30  
  2020 / กรกฎาคม
  พฤ อา
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31  
  2020 / สิงหาคม
  พฤ อา
    1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31  
  2020 / กันยายน
  พฤ อา
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30  
  2020 / ตุลาคม
  พฤ อา
    1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  2020 / พฤศจิกายน
  พฤ อา
    1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30  
  2020 / ธันวาคม
  พฤ อา
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31  
  2021 / มกราคม
  พฤ อา
    1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  2021 / กุมภาพันธ์
  พฤ อา
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  2021 / มีนาคม
  พฤ อา
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31  
  2021 / เมษายน
  พฤ อา
    1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30  
  2021 / พฤษภาคม
  พฤ อา
    1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31  
  2021 / มิถุนายน
  พฤ อา
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30  
  2021 / กรกฎาคม
  พฤ อา
    1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  2021 / สิงหาคม
  พฤ อา
    1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31  
Off season
On-season
High-season
Winter season
Off-season March 1st~April 28th
May 6th~May 31st
Oct 1st~Dec 24th
On-season June 1st~June 30th
Sep 1st~Sep 18th
Sep 23rd~Sep 30th
High-season April 29th~May 5th
July 1st~Aug 31st
Sep 19th~Sep 22th
Winter season Dec 25th~Feb 28th

ตารางราคา

Luxury class

Transported vehicle from Germany(FIAT)SUNLIGHT サンライト

New vehicle within 3 years of registration
A day Outside of our business hours
1 hour extension
Off-season ¥33,000 ¥3,300
On-season ¥42,000 ¥4,200
High-season ¥58,000 ¥5,800
Winter season ¥45,000 ¥4,500

※Unavailable with pets

Reserve >


Premium class

New vehicle within 3 years of registration
A day Outside of our business hours
1 hour extension
Off-season ¥26,000 ¥2,600
On-season ¥29,000 ¥2,900
High-season ¥42,000 ¥4,200
Winter season ¥30,000 ¥3,000
Vehicle after 4 years of registration
A day Outside of our business hours
1 hour extension
Off-season ¥19,000 ¥1,900
On-season ¥24,000 ¥2,400
High-season ¥37,000 ¥3,700
Winter season ¥28,000 ¥2,800

※Air conditioner for back cabin(Always available)

※Pet-Friendly-vehicle is available. Additional cleaningfee is 3,000JPY a day

Reserve >


High class

New vehicle within 3 years of registration
A day Outside of our business hours
1 hour extension
Off-season ¥18,000 ¥1,800
On-season ¥22,000 ¥2,200
High-season ¥34,000 ¥3,400
Winter season ¥30,000 ¥3,000
Vehicle after 4 years of registration
A day Outside of our business hours
1 hour extension
Off-season ¥16,000 ¥1,600
On-season ¥19,000 ¥1,900
High-season ¥32,000 ¥3,200
Winter season ¥28,000 ¥2,800

※Pet-Friendly-vehicle is available. Additional cleaningfee is 3,000JPY a day

Reserve >


NEW !Casual class

New vehicle within 3 years of registration
A day Outside of our business hours
1 hour extension
Off-season ¥13,500 ¥1,350
On-season ¥13,500 ¥1,350
High-season ¥13,500 ¥1,350
Winter season

※Tent+Tarp set is available with additional fee, 5,000JPY a day

※You can select chair or table or more goods at the optional goods.

※You can select at the Reservation Form

Reserve >


NEW !Casual class

New vehicle within 3 years of registration
A day Outside of our business hours
1 hour extension
Off-season ¥18,500 ¥1,850
On-season ¥18,500 ¥1,850
High-season ¥18,500 ¥1,850
Winter season

※You can select chair or table or more goods at the optional goods.

※You can select at the Reservation Form

Reserve >* Tax is excluded

* We offer Nomad Car Rental Ansin Pack (RAP) for in case of an accident or damage. (Pay based option)

About insuranceเวลาทำการ 08:00~16:00นาฬิกา

ระยะเวลาในการเชา่ และคนื รถครึ
่งวนั ก็คอื 08:00~12:00โมงเช ้า หรือ 12:00~16:00นาฬกิา
ถ ้ามาคืนรถช ้ากว่าเวลาทาการ 16:00~19:00นาฬกิา
ถ ้ามาคืนหลัง19นาฬกิาจะคดิราคาเต็มวน

ข้อควรระวังในการคืนรถไม่ตรงเวลา

ในกรณีที่ลูกค้านำรถมาคืนช้าเกินกว่า5ชั่วโมง ไม่ว่าจะเพราะรถติดหรืออื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถทำความสะอาดและเตรียมรถให้ลูกค้าท่านต่อไป หรือกรณีที่ส่งผลให้ลูกค้าท่านต่อไปยกเลิกการจอง ลูกค้าต้องจ่ายค่าต่อเวลารถและรับผิดชอบค่าเยโอกาสจากลูกค้าใหม่ โดยคิดตามราคาจริง กรุณาระวัง

(Foreign Visitors to Japan Only)
เรียนลูกค้าชาวต่างชาติ

บริษัทของเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
Hokkaido Expressway Pass(HEP) (สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ)
สามาถเช่ารถพร้อมซื้อบัตรผ่านสำหรับขึ้นทางด่วนแบบเหมาที่ใช้กับเครื่องอ่านบัตรได้
(เช่น ใช้งาน14วัน ก็จะสามารถขึ้นทางด่วนกี่ครั้งก็ได้ในราคาวันละแค่821เยน)
คิดราคาตามจำนวนวันที่เช่ารถ
ลูกค้าสัญชาติญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ได้
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

แผนสิทธิประโยชน์และส่วนลด!

ส่วนลดสำหรับเช่าระยะยาว เช่า7วันขึ้นไปลด10%
เช่า14วันขึ้นไปลด15%
เช่า21วันขึ้นไปลด20%
ส่วนลดสำหรับผู้สูงอายุ รับส่วนลด10% เมื่อลูกค้าอายุเกิน55ปี
ส่วนลดสำหรับผู้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง รับส่วนลด10% สำหรับผู้ที่เคยใช้บริการแล้ว ไม่เกิน1ปี

※อย่างเลือกใช่ส่วนลดได้เพียง1อย่าง(ในกรณีที่ใช้ได้หลายสิทธิ กรุณาเลือกสิทธิที่ดีที่สุดเพียง1อย่าง)

เช่ารถคลิกที่นี่ >

TOP