ข้อมูลบริษัท

หน้าแรก > ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท ฮอกไกโดโนแมดเรนทัลคาร์
ประธานบริษัท อาเบะ ชินยะ
สถานที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ 062-0933
Hokkaido, Sapporo, Toyohira-ku, Hiragishi 3 Article 6-chome, 3-15
วิธีการชำระเงิน บัตรเครดิต、โอนเงินทางธนาคาร
ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า หลังจากชำระเงินเรียบร้อย จะมีอีเมล์ติดต่อกลับไปภายใน24ชม.
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าสินค้า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
เกี่ยวกับการยกเลิก

ในกรณีที่มีสาเหตุใหห้ต้องยกเลิกการจอง มีค่าใช้จ่ายในการยกเลิก
รายละเอียดคลิกที่นี่

การจองเสร็จสมบูรณ์~
ก่อนรับรถ1เดือน(ก่อน31วัน)
1หมื่นเยน
(ยกเลิกทั้งหมด)
ก่อนรับรถ1เดือน(ก่อน30วัน) ~
ก่อน1สัปดาห์ (ก่อน7วัน)
ค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง
ก่อนรับรถ1สัปดาห์ (ก่อน6วัน) ~
วันก่อนหน้า (ก่อน1วัน)
ค่าใช้จ่าย80%
วันรับรถ ค่าใช้จ่าย100%

เกี่ยวกับการยกเลิกระหว่างการเช่า ในกรณีที่ หลังจากเช่ารถไปแล้ว ลูกค้าต้องการยกเลิกการเช่า จะคำนวณได้จากเวลาที่เหลือของสัญญาเช่าที่ลูกค้าทำไว้ล่วงหน้า โดยหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญาก
ลางคันครึ่งหนึ่ง สำนักงานขนส่งฮอกไกโด สาขาซัปโปโร เลขที่ 109
อีเมล์ info@nomad-r.jp

ประกาศตัวเป็นมิตรต่อชาวLGBT

北海道ノマドレンタカーLGBTフレンドリー宣言

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

  • ・ผู้บริหารและพนักงานเคารพในสิทธิมนุษยชนความหลากหลายและค่านิยมที่แตกต่างกันรวมถึงไม่เลือกปฏิบัติต่อ สัญชาติ เชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา สถานะทางสังคม รสนิยมและความพิการ
  • ・ในการประชุมภายในองค์กรเราดำเนินการอบรมเกี่ยวกับความหลากหลายและLGBT
  • ・ในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ้างงาน ระบุถึงการปฏิบัติตัวต่อเพื่อนร่วมงาน มีสวัสดิการ วันหยุด การร่วมแสดงความยินดี เงินสมรส ค่ารักษาพยาบาล อย่างเท่าเทียม
  • ・มีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในภูมิภาคโดยการจัดสัมมนาเกี่ยวกับความหลากหลายรวมถึง LGBT