อุปกรณ์ให้เช่า

Rental goods

หน้าแรก > อุปกรณ์ให้เช่า

ค่าทำความสะอาดเครื่องนอน

อุปกรณ์เสริมที่มีค่าใช้จ่าย

ราคานี้คือราคาสำหรับ1วันไม่รวมภาษี (ครึ่งวันก็ราคาเดียวกัน)
ราคาต่อ1วัน ใช้ได้สูงสุด5วัน
※หลังจากวันที่6เป็นต้นไปจะคิดค่าบริการ5วัน

อุปกรณ์ใช้ฟรีที่ติดตั้งไว้ในรถ

TOP